DOKUMENTASJON
OG VEILEDNING

Her finner du nyttig Bigfoot dokumentasjon.

Med BIGFOOT søylefundamentforskaling sparer du både tid og penger. BIGFOOT er produsert av resirkulert polyethylene  (HDPE) som gjør Bigfoot til et miljøriktig valg. Den nyskapende fundamentforskalingen er prisbelønnet, og ble presentert på det kanadiske markedet allerede i 1998. Etter lanseringen har Bigfoot revolusjonert markedet for søylefundamenter.

Spør oss om Bigfoot
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept

FREMGANGSMÅTE

  • De overflødige ringene på BIGFOOT søylefundament må fjernes ved hjelp av kniv eller sag.
  • Monter pappsøylen med 4×25 mm skruer. Om nødvendig, fjern overflødig/frynsete kanter med kniv for lettere anvendelse.
  • BIGFOOT’en må plasseres i vater på flatt underlag eller 10-15 cm kompakt grus. Husk at BIGFOOTEN må stå på frostfritt. Fyll masse tett rundt og opp til ønsket høyde.
  • Bruk en BIGFOOT som trakt og fyll opp med betongmasse.
    TIPS: Sag et hakk på hver side av røret, ca 20 cm under «trakten» for å lette påfyllingen og for å unngå at fyllmassen renner over.
  • Husk å beholde installasjonen i vater: unngå store steiner på BIGFOOT under tilbakefylling og støtt opp søylen om nødvendig. Armeringsjern brukes i forhold til beregnende belastning.

KAPASITETER

Bæreevne for forskjellige jordarter

Jordart Maksimal tillat spenning kN/m² Maks last KN
BF 20
Maks last KN
BF 24
Maks last KN
BF 28
Maks last KN
BF 36
Fast lagret sand og grus 250-300 50,7 – 60,8 73,0 – 87,6 99,3-119,2 164,2-197,0
Middels fast sand og grus 150-200 30,4 – 40,5 43,8 – 58,4 47,4 – 79,5 98,5 – 131,3
Løs sand og silt 50-150 10,1 – 30,4 14,6 – 43,8 19,9 – 59,6 32,8 – 98,5
Fast leire 150-200 30,4 – 40,5 43,8 – 58,4 59,6 – 79,5 98,5 – 131,4
Middels fast leire 70-150 14,2 – 30,4 20,4 – 43,8 27,8 – 59,6 46,0 – 98,5
Bløt leire 30 6,1 8,8 11,9 19,7

 

Kolonne to beskriver maks last  KN/m² som de forskjellige jordartene kan belastes med. I kolonnene 3,4,5 og 6 er oppgitt hvor mange KN de forskjellige BF’ene kan belastes med  på de forskjellige jordartene.

Eksempel: Belaster du en BF 20 med 100 kg og den står på bløt leire synker den. På bløt leire kan den ikke belastes med mer enn 61 kg. Derimot kan du belaste en BF 36 med 1642 kg om den står på fast lagret sand og grus og kanskje helt opp til 1970 kg, avhengig av komprimeringen.

Betongvolum

Bigfoot 20 50 liter – 0,05 kubikkmeter
Bigfoot 24 70 liter – 0,07 kubikkmeter
Bigfoot 28 90 liter – 0,09 kubikkmeter
Bigfoot 36 170 liter – 0,17 kubikkmeter

Anbefalte forskalingsrør

BF20 passer til alle 6″ og 8″ rør / pappsøyler.
BF24 passer til alle 8″ og 10″ rør / pappsøyler.
BF28 passer til alle 10″ og 12″ rør / pappsøyler.
BF36 passer til alle 12″, 14″, 16″ og 18″ rør / pappsøyler.