Personvernansvar
og informasjonskapsler (cookies)

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine.

Ovenfor våre kunder er vi Databehandler, og for våre ansatte og leverandører er vi Behandlingsansvarlig. I alle tilfeller sikrer vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

 

Adresse: Øvre veg 570, 2838 Snertingdal
Organisasjonsnummer: 982435463
Telefonnummer: 92 68 88 01
Epost: post@bigfoot.no
Nettside: bigfoot.no

Vi sørger for rettferdig og gjennomsiktig databehandling

Når vi ber om at du tilgjengeliggjør dine personopplysninger for oss, informerer vi deg om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilket formål og hvordan vi behandler disse.

Behandling av personopplysninger

Bigfoot, ved daglig leder, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Vi behandler følgende personopplysninger om deg
Vi samler inn og behandler informasjon om deg for å oppfylle våre avtalte leveranser på vegne av deg og/eller våre kunder. I tillegg samler og behandler vi informasjon for å forbedre og sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Personopplysninger vi samler inn og behandler, kan bestå av:
• Vanlige personopplysninger du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester eller produkter, abonnerer på våre nyhetsbrev eller kontakter oss med spørsmål.
• Personnummer
• Sensitive personopplysninger
• Internettrafikkdata
• Plasseringsdata fra internett, mobiltelefon, GPS eller kamera.
• Dine enheters unike identifikasjonsnumre (som IP-adresser).

Vi samler inn personopplysningene dine for spesifikke formål
Vi samler inn personopplysningene dine i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsformål. Dette skjer når vi behøver å:
• Oppfylle dine forespørsler om produkter og tjenester
• Tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring til deg
• Tilpasse våre samarbeidspartneres kommunikasjon og markedsføring til deg
• Administrere og forvalte våre forretningsforbindelser
• Oppfyllelse av lovgivning.

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger
Ditt samtykke er valgfritt og du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss.
Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger for de formålene som er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et rettslig grunnlag for å samle dem. Vi informerer deg om grunnlaget for innsamlingen og vår legitime interesse for behandlingen av dine personopplysninger. Ditt samtykke er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss.

Vi behandler kun relevante personopplysninger
Vi behandler bare personopplysninger om deg som er relevant og tilstrekkelig i forhold til formålene som er definert ovenfor. Formålet med behandlingen er avgjørende for å vurdere hvilke personopplysninger om deg som er relevant for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene vi bruker. For eksempel bruker vi ikke flere personopplysninger enn det vi behøver for det spesifikke formål.

Vi behandler kun nødvendige personopplysninger
Vår innsamling, behandling og lagring av dine personopplysninger er begrenset til det som er nødvendige for å oppfylle våre formål. Foruten om dette kan lovgivning bestemme hvilke personopplysninger som er nødvendige å samle inn og lagre for vår virksomhet. Type og omfang av personopplysninger vi behandler kan være nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse eller annen rettslig forpliktelse.

Vi kontrollerer og oppdaterer dine personopplysninger
Vi kontrollerer at personopplysningene vi behandler om deg ikke er falske eller misvisende. Vi sørger også for å oppdatere dine personopplysninger. Fordi våre tjenester er avhengige av at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, ber vi deg om å informere oss om relevante endringer i opplysningene dine.

Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige
Vi vil slette dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet som var grunnlaget for innsamlingen, behandlingen og lagringen.

Vi vil ikke videresende dine personopplysninger uten ditt samtykke
Hvis vi søker å videresende dine personopplysninger til tredjeparter, for eksempel for bruk i markedsføring, vil vi informere deg og be om ditt samtykke på forhånd. Du kan når som helst protestere mot slik videresending. Vi innhenter ikke samtykke dersom vi er lovmessig bundet til å videresende dine personopplysninger, for eksempel som en del av rapportering til myndighetene.

Sikkerhet

Vi beskytter dine opplysninger
Vi har, og vil kontinuerlig tilpasse og utvikle vår informasjonssikkerhet slik at opplysningene dine er beskyttet. Disse tiltakene inkluderer;
• organisatoriske (spesifiserte instruksjoner, rutiner og prosesser), og
• tekniske (maskinvare og programvare).
Hensikten er å sikre beskyttelse av dine personopplysninger mot sletting, tap, endring, uautorisert tilgang og publisering, og andre mulige sikkerhetsbrudd.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler, formål og relevans
Hvis vi benytter informasjonskapsler, vil du blir informert om formålet og bruken med å samle inn opplysninger via disse.

Vi vil innhente ditt samtykke
Før vi benytter informasjonskapsler på din enhet, vil vi be om ditt samtykke. Nødvendige informasjonskapsler for å sikre funksjonalitet og konfigurasjoner kan skje uten ditt samtykke.

Informasjonskapsler, eller cookies, er små datamaterialer som er lagret på datamaskinen når du surfer på nettet. Cookies brukes, for eksempel til å registrere din oppførsel på et bestemt nettsted og for å huske deg neste gang du besøker samme nettsted. Cookies som registreres brukes mest for statistikk eller for å forbedre opplevelsen av nettstedet. En cookie kan ikke inneholde et virus, så det er ikke farlig for datamaskinen.

Slik bruker vi informasjonskapsler på bigfoot.no – Vi bruker informasjonskapsler på bigfoot.no for å samle informasjon om bruken av nettstedet, slik at vi kan optimalisere nettstedet og dets funksjonalitet. Våre informasjonskapsler hjelper oss med å gi deg en så god opplevelse som mulig når du besøker nettstedet vårt. Nedenfor kan du lese mer om hvilke informasjonskapsler dette nettstedet bruker og for hvilket formål de brukes.

Teknisk nødvendige informasjonskapsler – Vi bruker informasjonskapsler til å gjenkjenne deg når du besøker nettstedet vårt. I tillegg bruker vi et skript for å se om du har blitt informert om nettstedets bruk av informasjonskapsler. Dette betyr at du unngår å godkjenne vår bruk av informasjonskapsler hver gang du besøker nettstedet vårt.

Markedsføring- og optimaliseringskapsler – Vi bruker disse informasjonskapslene for optimal drift av nettstedet vårt. Dette gjelder for eksempel til Google Analytics, som vi bruker til å analysere hvordan du bruker nettstedet vårt. Den innsamlede informasjonen sendes og lagres på Googles servere. Vi bruker også en informasjonskapsel når du ser på Youtube-filmer på bigfoot.no. Med denne informasjonskapselen registrerer Youtube hvilke videoer du har sett og hvor mange av dem du har sett.

De fleste nettleserne mottar informasjonskapsler automatisk. Dersom du ønsker å unngå informasjonskapsler kan du gjøre dette ved å endre innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du endrer innstillingene her.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger
Du har rett til, når som helst, å bli informert om hvilke personopplysninger av deg som vi behandler, hvor de kommer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan også få informasjon om hvor lenge vi beholder, og hvem som eventuelt mottar personopplysninger om deg. Du kan benytte dine rettigheter ved å kontakte oss.

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger korrigert eller slettet
Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, har du rett til å få de korrigert. Hvis dette er tilfelle, vennligst kontakt oss og informer oss om hvor uriktigheten er, og hvordan de skal rettes.

I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel hvis du opphever samtykket ditt. Dersom du mener at personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet vi har samlet dem for, kan du be om å få dataene dine slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger behandles i strid med lovgivning eller andre rettslige forpliktelser.
Når du kontakter oss med en forespørsel om å få dine personopplysninger korrigert eller slettet, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall vil vi foreta eventuelle endringer eller slettinger.

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger
Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger når det ikke kreves av lovgivning. Hvis motsettelsen din er berettiget, vil vi sørge for at behandlingen opphører.